Video ekipa za svadbenu televiziju

Za Vaše porordično slavlje moguće je formirati porodičnu televiziju, koja može trajati jedan ili više dana pre i za vreme trajanja porodičnog slavlja.Pre zvaničnog početka Vašeg porodičnog slavlja moguće je realizovati slavljenički tv program u trajanju od 24 časa, kombinacijom gostovanja članova Vaše porodice, Vaših prijatelja i familije u improvizovanom tv studiju, muzičkih video spotova i video i foto spotova slavljenika. Sliku i ton takvog programa možemo, u zavisnosti od konfiguracije terena, emitovati prostorno 360 stepeni, do 50 km udaljenosti.Takođe, sam tok veselja može se non-stop emitovati putem tv predajnika, do samog završetka slavlja.
Video ekipa za takvu vrstu realizacije čine:
- snimatelji
- ton majstor
- video mikser
- asistenti
- električar
- inžinjer tv prenosa
- novinari

Нема коментара: